Sjukvårdspersonal vid akutsjukhusen får behålla poängavtal

Medarbetare vid akutsjukhusen som idag omfattas av de så kallade poängavtalen kommer att få behålla dem när det nya arbetstidsavtalet införs. Det har Vårdförbundet och Stockholms läns landsting kommit överens om.

Medarbetare som idag omfattas av poängavtalet men vill byta till det nya arbetstidsavtalet kan göra det, och alla nyanställningar sker enligt det nya arbetstidsavtalet. Det är först när en medarbetare som omfattas av poängavtalet byter anställning eller placering som hon eller han övergår till det nya arbetstidsavtalet. I överenskommelsen mellan Vårdförbundet och Stockholms läns landsting betonas särskilt vikten av hälsosamma arbetstider för de medarbetare som omfattas av poängavtalet.
Genomförandet av det nya arbetstidsavtalet fortsätter i övrigt enligt plan.

Läs mer om arbetstidsavtalet här

Tillbaka till nyhetslistan