Budget 2019: Vision för Region Stockholm

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. Så formulerar fullmäktige sin vision för Region Stockholm.

I budgeten betonas också att Region Stockholm finns till för länets invånare, det är den enskilde patienten och resenären som ska vara i fokus när verksamheten utvecklas. Hållbarhet ska genomsyra arbetet och hinder för innovation och digitalisering ska rivas.

Visionens funktion är att peka ut den långsiktiga inriktningen för hela regionen. Den gäller för alla nämnder och bolag.

Tillbaka till nyhetslistan