Budget 2019: Vårdens medarbetare erbjuds trygghetsutbildning

Vårdens medarbetare ska erbjudas en trygghetsutbildning för att få bättre verktyg att hantera hot och våld på jobbet

Den senaste medarbetarundersökningen visar att 3 500 (11 procent av de svarande) av landstingets anställda har upplevt hot eller våld på jobbet. Majoriteten av dessa arbetar inom vården. Fullmäktige har nu beslutat att alla som vill ska erbjudas en trygghetsutbildning. Med utbildningen får deltagarna verktyg att hantera hotfulla eller våldsamma situationer i sitt arbete. Utbildningen ska bidra till att nå mandatperiodens målsättning att halvera andelen medarbetare som uppger att de blivit utsatt för hot och våld.

Tillbaka till nyhetslistan