Budget 2019: Två nya pendelbåtslinjer på försök 2020

Fler ska kunna ta sjövägen till jobbet. Två nya pendelbåtslinjer ska starta på försök under 2020 och 2021. Det har fullmäktige beslutat.

Vilka sträckor linjerna ska trafikera kommer att utredas av Trafiknämnden under 2019. Tanken med att bygga ut kollektivtrafiken till sjöss är att korta restiderna samtidigt som vägarna på land avlastas.

De två linjerna startar 2020 och 2021. Dagens pendelbåtslinjer ska samtidigt utvecklas och effektiviseras.

I budgeten betonas att Region Stockholms kollektivtrafik ska hålla en internationellt sett hög standard och underlätta invånarnas vardag. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela Region Stockholms arbete. Sjötrafiken ska senast till 2030 ha ställt om till en hållbar drift med 100 procent förnybara drivmedel, under förutsättning att det historiska tonnaget säkras, till exempel ångbåtarna.

Tillbaka till nyhetslistan