Budget 2019: Större flexibilitet för den som har färdtjänst

Från 2019 kommer färdtjänstresenärer att få en större flexibilitet kring när de ska använda sina resor.

Resorna har tidigare tilldelats kvartalsvis, men nu kan resenärerna föra över ett antal resor från ett kvartal till ett annat, enligt beslut i fullmäktige. Under 2019 ökar också antalet fritidsresor per resenär till minst 216 per år, jämfört med dagens 198. För dem som beviljats rullstolstaxi blir tilldelningen 500 fritidsresor per år.

För att ge färdtjänstfrågorna ett tydligare fokus inrättas en särskild färdtjänstnämnd. Nämnden ska under 2019 utveckla dialogen med resenärer, intresseorganisationer och utförare av färdtjänst.

Färdtjänstnämnden ska under 2019 utreda hur resegarantin kan utvecklas och en app ska utvecklas för att bland annat ge resenärer uppdaterad information om taxins ankomsttid.

Ett utdrag ur belastningsregistret ska begäras när taxiförare som utför färdtjänstresor anställs.

Tillbaka till nyhetslistan