Budget 2019: Så fördelas 104 miljarder kronor i nya Region Stockholm

Budgeten som nu är beslutad uppgår till 104 miljarder kronor och den största delen går till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Båda får en ökning på 3,8 procent under 2019.

Region Stockholms budget för 2019 är nu beslutad av landstingsfullmäktige. I budgeten betonas målet om en effektivare Region Stockholm som finns till för länets invånare; den enskilde patienten och resenären ska vara i fokus när verksamheten utvecklas. Stor vikt läggs också vid att hållbarhet ska genomsyra Region Stockholms arbete och att hinder för innovation och digitalisering ska rivas.

Korta fakta

Budgeten uppgår till 104 miljarder kronor för 2019

Oförändrad skatt: 12,08 kronor per intjänad hundralapp

Hälso- och sjukvården får 64,2 miljarder kronor av landstingsfullmäktige. (+2,3 miljarder eller 3,8 procent). Dessutom tillkommer intäkter från bland annat avgifter. Den samlade budgeten för hälso- och sjukvården i länet omsätter i budget 2018 cirka 71 miljarder kronor.

Kollektivtrafiken får 10,7 miljarder kronor av landstingsfullmäktige (+390 miljoner eller 3,8 procent). Inklusive avgifter, t.ex. för biljettintäkter blir utökningen 631 miljoner kronor. Totalt omsätter kollektivtrafiken i budget 23 miljarder kronor.

Övriga medel går till bland annat färdtjänst, kultur och regionplanering.

Budgeten uppfyller kravet om en budget i balans. Resultat exklusive omställningskostnader är 450 miljoner kronor.

Omställningskostnaderna avser kostnader för genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård. För detta har fullmäktige avsatt särskilda medel. Resultatet inklusive omställningskostnader är 92 miljoner.

Av 104 miljarder kronor kommer strax över 23,4 miljarder kronor från intäkter från verksamheterna, till exempel patientavgifter och SL-kort, och cirka 81 miljarder kronor från skatteintäkter och generella statsbidrag.

Tillbaka till nyhetslistan