Budget 2019: Riktad satsning på busstrafiken

160 miljoner kronor avsätts i en riktad satsning på busstrafiken 2019. Det har fullmäktige beslutat. Pengarna ska gå till fler och tätare turer samt nya busslinjer.

Nästa år görs en riktad satsning på busstrafiken med 160 miljoner kronor. Bland annat införs tre tvärbusslinjer som ska gå i rusningstrafik liksom ökad turtäthet inom befintliga busslinjer.

Utökningen görs för att minska trängseln i busstrafiken och för att skapa bättre resmöjligheter för regionens invånare. Dessutom behöver nya bostadsområden få tillgång till busslinjer. Totalt handlar det om drygt 127 000 nya avgångar under nästa år, motsvarande cirka 400 avgångar en vanlig vardag i SL:s busstrafik.

För att minska trängseln ska trafiknämnden under 2019 också utreda möjligheten till påstigning genom bussens alla dörrar på stombusslinjerna.

En framkomlighetskommission har också bildats av landstinget och Stockholms stad. Under 2019 ska arbetet trappas upp och bland annat utreda fler busskörfält och system med trafiksignaler som gynnar bussar.

I dag bedrivs all kollektivtrafik på land i Stockholmsregionen helt och hållet av förnyelsebara bränslen. Under 2019 ska även elektrifieringen av busstrafiken att breddas.

Målsättningen är att kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas i takt med att Stockholmsregionen växer. Det ska gynna fortsatt tillväxt och utveckling så att regionen kan fortsätta vara en av Europas mest expansiva.

Tillbaka till nyhetslistan