Budget 2019: Region Stockholms roll som samordnare av kultur ska stärkas

När landstinget blir Region Stockholm ska kulturnämnden stärka sin roll som samordnare av kulturaktiviteter i regionen.

Inom kulturområdet ansvarar Region Stockholm bland annat för all offentlig konst i Region Stockholms vårdmiljöer och för att ge bidrag till kulturaktörer inom regionen. Region Stockholm är också huvudfinansiär av stiftelsen för Stockholms konserthus.

I budgeten framhålls att kulturförvaltningen ska verka för kvalitet och mångfald och även sprida kulturen till områden och grupper som annars har svårt att nås av kulturupplevelser. En prioriterad grupp är barn och unga.

Kulturnämnden ska enligt budget arbeta strategiskt med att skapa kontaktytor mellan kulturen och näringslivet.

Tillbaka till nyhetslistan