Budget 2019: Överenskommelse om kollektivtrafikens utbyggnad genom justerad taxa

SL-trafikens biljettpris ändras från början av januari 2019. Nytt pris för 30-dagarskort blir 890 kronor för vuxna och 590 kronor för studerande och pensionärer.

Justeringen baseras på en överenskommelse från 2017 mellan flera partier i landstingsfullmäktige. Den innebär att taxan i kollektivtrafiken ska justeras med 3,3 procent 2019. Under samma period ökar också skattefinansieringen av kollektivtrafiken med lika mycket. De ökade intäkterna ska finansiera satsningar på utbyggd och förstärkt kollektivtrafik, enligt budgetbeslutet.

Under de närmaste åren sker en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken, delvis inom ramen för Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen, men även en utbyggnad av tvärbanan till Kista och Helenelund. Tunnelbanan ska också byggas ut med 17 nya stationer och 3 mil nya spår. Totalt ska 46 nya spårstationer byggas och 6 mil nya spår tillkomma. Antalet bussavgångar ska också utökas med 127 000 under 2019.

Tillbaka till nyhetslistan