Budget 2019: Kulturen ska nå fler inom psykiatrin

Att nå fler patienter och att stödja kulturlivet för barn- och unga är prioriterade områden 2019 för Region Stockholms kulturverksamhet. Det har fullmäktige beslutat.

En prioritering för kulturnämnden som pekas ut i budgeten är att nå människor som annars har svårt att nå kulturen, exempelvis de som vårdas på sjukhus under en längre tid. Särskilda satsningar ska göras för patienter inom psykiatrin.

 Kulturnämndens samlade budget för 2019 omfattar cirka 524 miljoner kronor. Inom budgeten ryms stöd till kultur- och föreningsverksamhet och konstnärlig gestaltning i Region Stockholms fastigheter.

Tillbaka till nyhetslistan