Budget 2019: Kommission ska få bussarna att komma fram lättare

Den nybildade Framkomlighetskommissionen ska öka insatserna för att bussarna kommer fram lättare i trafiken.

Framkomlighetskommissionen bildades 2018 av landstinget och Stockholms Stad. Under 2019 ska arbetet trappas upp. En insats som ska utredas är till exempel fler busskörfält och påstigning genom alla dörrar på stombussarna. System med trafiksignaler som gynnar bussarna så att de kommer fram snabbare ska också utökas. Dialog ska också föras med staten för att få möjlighet att utrusta bussar med kameror som kan bistå polis i att bötfälla bilar som stannar eller kör i busskörfält och på cykelbanor.

Framkomlighetskommissionen är en insats för att förbättra framkomligheten, öka attraktiviteten för busstrafiken och samtidigt nå budgetens mål om en kollektivtrafik som fortsatt ligger i topp internationellt.

Tillbaka till nyhetslistan