Budget 2019: Insatser för att fler ska känna sig trygga i kollektivtrafiken

Utveckling av Trygghetscentralen, fler ordningsvakter och utökad kameraövervakning. Det är några insatser som ska prioriteras under 2019

För att fler ska känna sig trygga i kollektivtrafiken under kvällar och nätter listar den nya budgeten ett antal åtgärder. Trygghetscentralen ska utvecklas, fler kameror ska installeras, ökade insatser mot klotter och skadegörelse, förstärkning av trygghetsresurserna och biljettkontrollerna ska öka.

Andra insatser är försök med flexibla nattstopp i busstrafiken som ska genomföras under 2019. För att yngre invånare ska få större förtroende för kollektivtrafiken ska skolinformationen utökas.

Tillbaka till nyhetslistan