Budget 2019: Ingen höjning av avgifter för besök i vården

Avgifterna för besök i vården blir oförändrade 2019. Det har fullmäktige beslutat.

Även 2019 kommer ett läkarbesök på vårdcentral kosta 200 kronor medan besök hos sjuksköterska kostar 100 kronor. Barn och unga under 18 år betalar ingen avgift förutom besök på akutmottagning som kostar 120 kronor. För personer över 85 år är alla besök i vården kostnadsfria.

Höjt högkostnadsskydd

Den som besöker vården många gånger behöver inte betala mer än en viss summa under ett år. På grund av regeringsbeslut om att höja prisbasbelopppet kommer den summan höjas. Det innebär att patienter under 2019 får betala maximalt 1150 kronor på ett år för sina läkarbesök, en höjning med 50 kronor från året före.

Tillbaka till nyhetslistan