Budget 2019: Snabbare svar på förfrågan om klinisk prövning

När ett företag vill göra en klinisk prövning av ett nytt läkemedel ska förfrågan om att genomföra den behandlas inom tio dagar. Det har fullmäktige beslutat.

Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa. Så formuleras målet för forskningen inom Region Stockholm i den budget som fullmäktige nu har beslutat om.

Mer samarbeten med lärosäten och industrin

För att uppnå målet ska life-science-företagens möjligheter till kliniska prövningar förbättras. En garanterad svarstid på tio dagar ska införas på intresseförfrågningar om kliniska studier. Målsättningen är att antalet kliniska prövningar i Stockholmregionen ska öka med 50 procent fram till 2022.

Ett nära samarbete med Stockholmsregionens alla lärosäten är viktigt. Likaså ska samarbetet med medtechindustrin utvecklas, exempelvis genom fler testmiljöer och innovationspartnerskap. En långsiktig life-science-strategi ska tas fram.

Mer forskning i primärvården

Alla vårdgivare, både Region Stockholms egna och de privata, ska delta i utbildning och forskning. Det gäller inte minst primärvården som ska vara navet i invånarens kontakt med sjukvården. Tanken är att starkare band mellan hälso- och sjukvården och forskningen ska främja nya behandlingsmetoder som snabbare kommer patienterna till del.

Integritet betonas

Region Stockholms tillgång till biobanker, kvalitetsregister och patient- och hälsodata lyfts i budgeten som en global konkurrensfördel, som ska tas till vara. Samtidigt är det av yttersta vikt att den personliga integriteten respekteras och att tillgängliggörandet sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Tillbaka till nyhetslistan