Budget 2019: Fler utbildningsplatser ska bygga framtidens vård i Region Stockholm

För att säkra att det ska finnas tillräckligt många medarbetare med rätt kunskaper i framtidens vård kommer utbildning av både läkare och sjuksköterskor att stärkas under 2019.

Fler tjänster där grundutbildade läkare blir specialister ska skapas*. Framförallt kommer platserna bli fler inom allmänmedicin (för läkare som ska arbeta på vårdcentral), psykiatri och akutmedicin. Enligt budgeten som nu är beslutad ska också fler sjuksköterskor erbjudas specialistutbildning med bibehållen lön.

*Så kallad specialisttjänstgöring, förkortat: ST-tjänster.

Beslutet fattades av fullmäktige idag.

Tillbaka till nyhetslistan