Budget 2019: Digital vårdgaranti ska införas

Vårdgarantin ska inte bara omfatta fysiska besök, på exempelvis en vårdcentral, utan även digitala vårdmöten.

Ett digitalt vårdmöte kan till exempel vara ett läkarbesök som görs via videolänk.

I den budget som nu beslutats av fullmäktige framhålls att Region Stockholm systematiskt ska riva hinder för innovation och använda digitaliseringens möjligheter. Utvecklingen ska leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet, högre kvalitet för invånarna och en bättre arbetsmiljö för personalen.

I budgeten betonas också att invånarnas vardag ska underlättas genom en fortsatt utveckling av digitala tjänster. I det arbetet ska yttersta vikt läggas vid att den personliga integriteten respekteras. Det är en del av Region Stockholms arbete för en trygg, tillgänglig och modern vård.

Digitalt kompetenslyft

Innovationsarbetet ska stärkas genom att alla nämnder och bolag ska utse en innovationsansvarig. Alla nämnder och bolag ska också avsätta pengar för utveckling och innovationer.

I budgeten betonas också att Region Stockholms medarbetare ska ges tid och mandat att bidra till utvecklingen. Ett digitalt kompetenslyft för medarbetarna ska påbörjas under 2019.

Under mandatperioden genomförs investeringen av vårdens digitaliseringsprogram Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. I enlighet med Innovationsstrategin ska regionstyrelsen årligen mäta Region Stockholms övergripande innovationsarbete i ett innovationsbokslut.

Tillbaka till nyhetslistan