Budget 2019: Alla som vill ska kunna lista sig hos en egen husläkare

Under de närmaste fyra åren ska ökade resurser till primärvården göra det möjligt för alla som vill att lista sig hos en fast namngiven husläkare.

Husläkaren ska samordna övriga vårdkontakter och arbeta i ett team med till exempel distriktssjuksköterska och psykolog. De läkare på husläkarmottagningarna som har listade patienter idag är specialister i allmänmedicin. En utredning ska genomföras kring möjligheten att även kunna lista sig hos läkare med andra specialiteter i primärvården.

En fast husläkare till alla är ett led i arbetet för att skapa en nära och tillgänglig primärvård i det nya Region Stockholm med högre kontinuitet.

Beslutet fattades av fullmäktige idag.

Tillbaka till nyhetslistan