Budget 2019: Administrationen ska minska

Ökad effektivitet och minskad administration ska ge mer pengar till vård och kollektivtrafik. Det betonas i den budget som fullmäktige nu tagit beslut om.

Region Stockholm omsätter under 2019 cirka 104 miljarder kronor. Regionen är en av Sveriges största arbetsgivare. Befolkningen växer och de kommande åren sker stora investeringar i bland annat ny tunnelbana samt nya byggnader och vårdavdelningar på akutsjukhusen. De planerade investeringarna förutsätter en ekonomi i balans.

I budgeten betonas att administrationen liksom antalet konsulter ska minska, samt att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt.

Under 2019 ska en översyn av Region Stockholms organisation göras för att möta kraven på effektivisering. Nyttan för invånaren, resenären och patienten ska vara i fokus för regionens arbete.

Tillbaka till nyhetslistan