Budget 2019: 360 miljoner kronor extra till husläkarmottagningar och annan primärvård

Husläkarmottagningarna ska bli navet i sjukvården. Därför avsätts 360 miljoner kronor extra till primärvården per år från och med 2019. Det beslutade fullmäktige i dag.

Målet är att invånarna i Region Stockholm ska få en ännu större del av sin vård på en husläkarmottagning, istället för att behöva söka sig till flera olika vårdgivare. Vården ska erbjudas både fysiskt och digitalt och vara mer förebyggande.

I primärvården ingår även första linjens vård vid psykisk ohälsa som ska stärkas. Målet är att så många som möjligt ska kunna behandlas färdigt inom primärvården.

En primärvårdsstrategi ska tas fram. Där ska ingå en analys av hur tillgängligheten ser ut i dag, både exempelvis geografiskt och hur enkelt det är att boka en tid, och vilken tillgänglighet som bör erbjudas. Strategin ska också göra det tydligare vilka vårdformer som ska räknas som primärvård, idag ingår bland annat husläkarmottagningar, barnavårdscentraler och basal hemsjukvård.

Satsningen på primärvården en led i arbetet för att skapa en nära och tillgänglig primärvård med mer kontinuitet och sammanhållning i det nya Region Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan