Budget 2019: 20 miljoner ska stärka mödravården

Mödravården ska kunna ta emot fler gravida på jourtid och få mer tid till dem med störst behov. Därför har fullmäktige beslutat att om ökade resurser till barnmorskemottagningarna.

Idag behöver många gravida som behöver en extra kontroll på jourtid besöka läkare på en förlossningsavdelning. Med de extra resurserna till mödravården ska gravida kvinnor oftare kunna få hjälp där även på jourtid och spara besöken på förlossningsavdelningen till dess att det verkligen behövs. Syftet med förstärkningen är också att varje barnmorska i mödravården ska ha färre inskrivna gravida och därmed kunna lägga mer tid på de som har extra behov.

De extra pengarna till mödravården är en del av arbetet för en trygg, tillgänglig och modern vård i nya Region Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan