Budget 2019: 15,7 miljarder investeras

Under 2019 investerar Region Stockholm 15,7 miljarder kronor. Investeringarna görs framförallt i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för att möta behoven hos en växande befolkning.

Under 2019-2028 kommer Region Stockholm att investera sammanlagt 122,7 miljarder kronor för att utveckla hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Investeringsplanen ingår i den budget som i dag beslutades av landstingsfullmäktige.

Bland de kommande årens investeringar märks ett antal större om- och tillbyggnader på akutsjukhusen. Södersjukhuset får nya vårdavdelningar och Danderyds sjukhus en ny behandlingsbyggnad som även rymmer en ny akutmottagning. Även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge byggs det om för fler vårdplatser och en större akutmottagning.

Inom kollektivtrafiken genomförs den största tunnelbaneutbyggnaden på över 40 år. Samtidigt ska busstrafiken öka med över 127 000 avgångar och flera nya busslinjer startar samtidigt som nya tvärbusslinjer i rusningstrafik införs. Målet är att kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas i takt med att Region Stockholm växer. Det ska gynna fortsatt tillväxt och utveckling så att regionen kan fortsätta vara en av Europas mest expansiva.

Investeringarna förutsätter en fortsatt ekonomi i balans. I budgeten betonas att nämnder och bolag måste hålla sig inom beslutad budget samt genomföra effektiviseringar.

När beslut fattas om att genomföra en investering ska den totala kostnaden, inklusive effekter på framtida driftskostnader liksom intäkter, ha analyserats.

I budgeten betonas också att Region Stockholms investeringar ska fokusera på sådant som andra aktörer inte kan genomföra.

Investeringarna ska bidra till att nå visionen för Region Stockholm som en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. 

Tillbaka till nyhetslistan