Partiernas förslag till budget 2019

Här finner du de budgetförslag som tas upp för debatt och beslut i landstingsfullmäktige den 11-12 december 2018.

 

Den 13 november presenterade den politiska majoriteten i landstinget sitt förslag till budget för 2019 och under senare delen av november offentliggjorde de övriga partierna i landstinget sina budgetförslag.

De olika budgetförslagen har publicerats på den här sidan i den ordning de offentliggjordes av de olika partierna.

Partiernas budgetförslag


Den politiska majoritetens (M, C, L, KD, MP) budgetförslag 2019
Den politiska majoritetens förslag till beslut (att-satser)

Vänsterpartiets förslag till budget 2019
Vänsterpartiets förslag till beslut (att-satser)

Sverigedemokraternas förslag till budget 2019
Sverigedemokraternas förslag till beslut (att-satser)

Socialdemokraternas förslag till budget 2019
Socialdemokraternas förslag till beslut (att-satser)

Tillbaka till nyhetslistan