Carina Lundberg Uudelepp utsedd till regiondirektör

Landstingsstyrelsen har beslutat att tillsätta en regiondirektör och utse Carina Lundberg Uudelepp till Region Stockholms första regiondirektör med tillträde den 1 januari. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande som gäller till och med 14 oktober 2022.

Regiondirektören utses med anledning av att Stockholms läns landsting från årsskiftet blir Region Stockholm. Region Stockholm kommer bland annat att ha ett utökat ansvar inom regional utveckling, tillväxt, kompetensförsörjning och framtagande av länsplan för transportinfrastruktur som hittills legat på länsstyrelsen.

Befattningen som landstingsdirektör upphör 1 januari 2019 och landstingsdirektör Malin Frenning slutar inom landstinget men är kvar på sin tjänst till årsskiftet och kommer att finnas tillgänglig under januari månad.

Carina Lundberg Uudelepp (född 1963) kommer senast från en tjänst som kommundirektör i Täby, och har tidigare varit biträdande stadsdirektör i Stockholms stad, stadsdelsdirektör och kvalitetschef i Stockholms stad.

Tillbaka till nyhetslistan