Avtalsförlängning för driften av S:t Görans sjukhus

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga avtalen för driften av Capio S:t Görans sjukhus fram till januari 2026.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga avtalen för driften av Capio S:t Görans sjukhus fram till januari 2026.

Avtalen om specialiserad akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus har förlängts för perioden 5 januari 2022 till och med den 4 januari 2026. Förlängningen sker i enlighet med det vårdavtal som tecknades med Capio S:t Görans sjukhus AB efter den upphandling som gjordes 2012.


Avtalen kan inte förlängas ytterligare, utan i god tid innan avtalstidens slut behöver hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om den fortsatta driften av sjukhuset från januari 2026.

Beslutet att förlänga avtalen baseras på den utvärdering som gjorts av vården vid Capio S:t Görans sjukhus. Utvärderingen visar goda resultat inom kvalitet, tillgänglighet, produktivitet och produktionsstyrning. Sammantaget visar utvärderingen att Capio S:t Görans sjukhus levererar vård av god kvalitet till ett pris som är fördelaktigt för Stockholms läns landsting.

Tjänsteutlåtande

 

Tillbaka till nyhetslistan