Amelmottagningen vinner Jämställdhetspriset 2018

Årets Jämställdhetspris går till Amelmottagningen på Södersjukhuset – Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. De får priset för sin professionella vård till en utsatt grupp flickor och kvinnor och för sitt arbete med att sprida kunskap i ämnet.

Josefina Liesaho-Åberg, specialistläkare, Bita Eshraghi, specialistläkare och medicinsk ansvarig, Petra Sjunnesson, projektledare, Emma Frövenholt-Hertting, överläkare obstetrik, Cecilia Berger, biträdande överläkare - vinnare av Jämställdhetspriset.

Amelmottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning som är specialiserad inom kvinnlig könsstympning. Kunskapen om komplikationer som kan inträffa hos denna patientgrupp behöver bli större och förra året kom möjligheten att inom ramen för mottagningen starta Amelprojektet som bland annat utbildar olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården.

- Det här är en patientgrupp som sällan tar för sig och som inte ställer krav. Vi träffar en hel del patienter som sökt vård vid upprepade tillfällen för besvär som kan vara kopplade till själva könsstympningen. Men ingen åtgärd har gjorts för själva grundproblemet. Fler inom vården behöver alltså kunskap om problematiken så att de lättare kan erbjuda rätt behandling, säger Bita Eshraghi, specialistläkare och medicinsk ansvarig på Amelmottagningen.

- Antalet besök till Amelmottagningen har ökat markant sen projektet startade och vi märker att det finns en stor kunskapstörst inom området. Det här handlar om att ge en jämställd och jämlik vård, så vi är väldigt glada över att ha fått priset, säger Petra Sjunnesson, projektledare för Amelprojektet.

Könsstympning kan bland annat innebära stora risken under graviditet och förlossning och kan ge svåra besvär i det dagliga livet. När patienterna kommer till Amelmottagningen vet de att personalen har träffat många kvinnor i liknande situation, det är en lättnad för många. Mottagningen erbjuder gynekologisk undersökning, behandling, operation och stödsamtal. Till Amelmottagningen kan kvinnorna komma via remiss eller genom att direkt kontakta mottagningen.

Bemötandet viktigt

Genom projektet utbildar mottagningens personal olika yrkesgrupper om kvinnlig könsstympning, vad det kan ge för besvär och ger konkreta tips på hur man kan ställa frågan på ett bra sätt. Hittills har de utbildat nästan 4500 yrkesverksamma.

- Det kan vara svårt att prata om könsstympning, både för kvinnan som har varit med om det och för vårdpersonal. Precis som med alla patienter är det viktigt med ett bra och respektfullt bemötande där patientens symptom står i fokus, säger Emma Frövenholt-Hertting, överläkare obstetrik på Södersjukhusets kvinnoklinik som arbetat på Amelmottagningen sedan starten.

Förutom utbildningsverksamheten riktad till hälso- och sjukvården så är även skola och socialtjänst viktiga aktörer. Projektet arbetar även aktivt med att nå patientgruppen utanför vården, till exempel på mässor och mötesplatser i bostadsområden. De använder olika perspektiv för att komma in på ämnet för att sen berätta att mottagningen finns.

Juryns motivering

"Amelmottagningen är unik i sitt slag. Det är den första och hittills den enda specialiserade mottagningen för könsstympade kvinnor i Sverige. Mottagningen tillsammans med Amelprojektet driver ett flitigt jämställdhetsarbete. De erbjuder mycket professionell vård och bemötande till en utsatt grupp flickor och kvinnor och sprider kunskap om könsstympning och dess konsekvenser. Genom sitt engagerade och kreativa arbetssätt ger verksamheten hopp om att okunskapen om hur man förebygger, upptäcker och behandlar könsstympning ska minska."

Om jämställdhetspriset

Jämställdhetspriset uppmärksammar en verksamhet eller medarbetare som arbetar med patienter och som har gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård. Landstingets jämställdhetspolicy är vägledandet i bedömningen. Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink delade ut priset den 6 november på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.

 

Tillbaka till nyhetslistan