Fortsatt starkt kreditbetyg för landstinget

Stockholms läns landsting behåller ännu en gång sitt höga kreditbetyg, meddelar nu det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's.

Även i fortsättningen har Stockholms läns landsting kreditbetyget AA+ vilket är det näst högsta kreditbetyget på lång sikt. Och gällande kreditbetyg på kort sikt får landstinget även denna gång det högsta betyget A-1+.

Standard & Poor's gör en kreditvärdering av landstinget två gånger per år. I de fall som bedömningen inte ändrats skriver de dock ingen ny rapport på hösten. Så har skett denna gång och därför bifogas rapporten från april och Standard & Poor's publiceringskalender.

− Jag ser det fortsatt höga kreditbetyget från Standard & Poor's som ett tydligt tecken på att vi gör mycket rätt i landstinget. Det höga betyget gör att vi även fortsättningsvis får möjligheter finansiera investeringar till goda villkor, säger Frida Korneliusson, VD för AB Stockholms läns landsting Internfinans. Men vi kan inte slå oss till ro med dagens betyg utan måste fortsätta påbörjade utvecklingsarbeten, vilka bland annat handlar om ökade initiativ för att kontrollera kostnadsökningstakten.

Kreditvärderingsinstitutet konstaterar, i sin rapport från april, att landstinget har en stark ekonomi och en stark finansiell ledning vilket bidrar positivt till det höga kreditbetyget. Andra faktorer som Standard and Poor's väger in är landstingets starka likviditetshantering och Stockholms goda och stabila ekonomiska utveckling. Därtill väger de in de åtgärdsprogram som beslutats och nu genomförs för kontroll över kostnadsökningstakten

Långsiktig analys

Standard & Poor's analys sträcker sig till och med 2020 i ett grundscenario. I sin kreditbedömning har institutet tagit hänsyn till landstingets ökade investeringar inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, vilket kommer att öka skuldsättningen i förhållande till intäkterna.

Kreditvärderingsinstitutet har även tagit i beaktande att flera sjukhus i Stockholm redovisat ett underskott. De konstaterar att landstinget har ett aktivt åtgärdsprogram för att komma till rätta med kostnadsökningstakten inom Stockholms läns landsting vilket man förväntar ska öka effektiviteten fram till och med 2020.

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan