Stockholmsregionen samlas kring konst och kultur

Fredag 26 oktober samlas ett hundratal representanter från Stockholms läns landsting, länets 26 kommuner, kulturliv och civilsamhälle för att tala om framtiden för Stockholmsregionens konst och kultur.

Syntolkning: Foto av Eva Bergquist utomhus i stadsmiljö. Fotograf Anna Molander.

Fredag 26 oktober samlas ett hundratal representanter från Stockholms läns landsting, länets 26 kommuner, kulturliv och civilsamhälle för att tala om framtiden för Stockholmsregionens konst och kultur. Detta med anledning av en konferens kring den regionala kulturstrategin som utgör del av Regional utvecklingsplan, RUFS 2050.

- Stockholm är en av de regioner som växer snabbast i Europa och det medför många utmaningar och möjligheter för kulturen, säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. Samtidigt som vi bygger som aldrig förr behöver vi förstå hur kulturmiljön blir en resurs i samhällsutvecklingen och tillgodose konstärernas behov av produktionsplatser. I de åtta nya regionala stadskärnorna uppstår ett stort behov av närvaro av konst och kultur.

Den regionala kulturstrategin och kick off-konferensen behandlar frågor som ojämlik tillgång till konst och kultur i länet, förutsättningar för konstnärlig utveckling, digitaliseringens utmaningar och möjligheter samt kulturen i samhällsplaneringen.

Tillbaka till nyhetslistan