Landstingsvalet – valresultat och formell process

Den 9 september 2018 genomfördes val till riksdag, kommun och landsting. Ett preliminärt valresultat med mandatfördelning mellan partierna gjordes redan på valnatten. Den slutliga rösträkningen beräknas vara färdig cirka 10 dagar efter valdagen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige.

Foto: Anna Molander

 

Följ rösträkningen till landstingsfullmäktige i Stockholms län:

Preliminärt valresultat från valnatten.

Uppdaterat preliminärt valresultat.

Slutlig rösträkning.

Fördjupad information om det svenska valsystemet och hur rösträkningen går till.

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ med 149 ledamöter. När rösterna är färdigräknade fördelar Länsstyrelsen de 149 mandaten i landstingsfullmäktige utifrån resultatet i valet. För att ett parti ska komma in i landstinget måste partiet få minst tre procent av rösterna.

Den nya mandatperioden för landstingsfullmäktige börjar den 15 oktober och det nyvalda landstingsfullmäktige sammanträder för första gången den 23 oktober. Då väljs landstingsråd och ny landstingsstyrelse utses. Den politiska organisationen fastställs den 20 november och de nuvarande nämnderna sitter kvar fram till årsskiftet.

Viktiga datum efter landstingsvalet

 • 10 september
  Länsstyrelsen påbörjar slutlig sammanräkning.
 • 23 oktober
  Det nyvalda landstingsfullmäktige sammanträder.
 • 20 november
  Landstingsfullmäktige fastställer politisk organisation.
 • 11-12 december
  Landstingsfullmäktige beslutar om SLL Mål och budget 2019.
 • 1 januari 2019
  Nämnder och styrelser påbörjar arbetet för nya mandatperioden.
Tillbaka till nyhetslistan