Miljöpris för minskat matsvinn

Årets miljöpris tilldelas måltidsenheten vid Tiohundra i Norrtälje som lyckats minska matsvinnet med 13 ton under 2017. En stor del av framgången beror på att sjukhus och äldreboenden numera kan beställa måltidens olika komponenter separat. Priset delades ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde i dag.

Vinnarna av landstingets miljöpris 2018. Niclas Gerdsling och Rickard Hållén, måltidsenheten vid Tiohundra. Fotograf Danish Saroee.

Under 2017 serverade måltidsenhetens tre tillagningskök 381 000 portioner till de patienter som ligger inne på sjukhuset och till de äldre vid Tiohundras vård- och omsorgsboenden. Tack vare möjligheten för avdelningarna att beställa protein, kolhydrater och grönsaker för sig har matsvinnet minskat kraftigt, med 13 ton eller 24 procent. Det motsvarar 500 000 kronor.

Personalen på äldreboendena och sjukhuset har bidragit mycket till den nya ordningen genom att dokumentera vad som slängs, berättar måltidsenhetens Niclas Gerdsling. Dokumentationen visade att det framför allt var potatis, mos, gratänger, ris och pasta som slängdes. Med den kunskapen i botten har personalen kunnat vässa sina beställningar. Men det är inte alltid ett lätt arbete.

– Från början var många rädda för att maten skulle ta slut. Det får inte hända och det har inte heller hänt. Skulle något ta slut på en avdelning finns det på en annan och så har vi alltid frysta matlådor att ta till, säger Niclas Gerdsling.

Hederspris för arbete med bättre spårövervakning

Hederpriset går till den arbetsgrupp på Trafikförvaltningen som infört ett unikt system för spårövervakning med särskild tonvikt på ljud. Systemet används idag i hela tunnelbanenätet och är kopplad till ett GPS-system. Det är monterat på trafikfordon, vilket ger en direkt information om fel och brister som orsakar spårskrik och annat buller på grund av ojämna spår.

Den direkta och detaljerade informationen ökar möjligheten till snabb och korrekt åtgärd. Systemet leder till minskat buller, förbättrad resekomfort och boendemiljö, liksom kraftigt minskade underhållskostnader.

Eldsjälspris för arbete med unik databas om läkemedels påverkan

Eldsjälspriset går till apotekarna Siv Martini och Helena Ramström på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för en databas som ökar kunskapen om läkemedels miljöpåverkan.

Under 2016 överförde Siv Martini informationen från den tidigare broschyren "Miljöklassade läkemedel" till en fritt tillgänglig, sökbar databas som utvecklas kontinuerligt. Ett tidskrävande arbete som rönt stort intresse runt om i världen och som nu Helena fortsatt att utveckla efter att Siv gått i pension.

Databasen är unik i sitt slag där kunskap om läkemedels miljöpåverkan finns samlad på ett och samma ställe. Den sparar tid för förskrivaren och ökar dennes möjlighet att i sin tidspressade vardag även göra bra miljöval.

Stockholms läns landstings miljöpris delas ut till bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande inom miljöområdet. Syftet är att uppmärksamma och sprida goda idéer inom miljöarbete bland verksamheter finansierade av landstinget.

Tillbaka till nyhetslistan