Livmoderhalscancer ökar i landet men inte i Stockholms län

Livmoderhalscancer rapporteras öka i Sverige, men i Stockholms län finns ingen statistiskt säkerställd ökning. Genom en mer förfinad analysmetod med ökad känslighet upptäcks 9 av 10 fall av cellförändringar vid den gynekologiska cellprovtagning som kvinnor regelbundet kallas till.

I Stockholms län kallas alla kvinnor 23-64 år regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Cellprovtagningen har varit en viktig del för att halvera förekomsten av livmoderhalscancer sedan 1970-talet. I stort sett alla fall av livmoderhalscancer orsakas av ett virus, humant papillomvirus (HPV).

Proverna från de regelbundna cellprovtagningarna från Stockholms län och Gotland analyseras vid Centrum för cervixcancerprevention vid Karolinska Universitetslaboratoriet. Laboratoriet är ett nationellt och internationellt referenslaboratorium för analys av humant papillomvirus, HPV.

Sedan 2017 gör Karolinska Universitetslaboratoriet en känsligare HPV-analys från de regelbundna cellprovtagningarna för att upptäcka de HPV-virus som kan ge livmoderhalscancer. De känsligare HPV-analyserna har inte införts ännu i hela Sverige. Införandet i Stockholm från 2017 baseras på pilotstudier som pågått sedan 2012. Därför har Stockholm kunnat införa den känsligare analysen tidigt.

- Jag hoppas att alla kvinnor som får en kallelse verkligen går till den kostnadsfria cellprovtagningen. Det är en förhållandevis enkel undersökning som kan rädda många kvinnor från en cancersjukdom med mycket tuffa behandlingar som följd, säger Johan Bratt chefläkare vid Stockholms läns landsting.
I Stockholms läns landsting är det något färre kvinnor som faktiskt går på cellprovtagningen om man jämför med andra landsting och regioner.

- Målet är givetvis att så få kvinnor som möjligt ska drabbas av livmoderhalscancer. Det bästa sättet att nå dit är att fler kvinnor går till cellprovtagningen. Nu har vi en hög kvalitet i våra provtagningar och vi arbetar för att öka säkerheten från cirka 90 till 95 procent, men det viktigaste är att få fler att göra cellprovtagningen, säger Johan Bratt.

Fakta

I Stockholms län drabbas cirka 100 kvinnor årligen av livmoderhalscancer.

Den regelbundna gynekologiska cellprovtagning är en screening-undersökning av friska kvinnor för att kunna hitta livmoderhalscancer eller förstadier till livmoderhalscancer innan det känns eller märks.
110 000 - 120 000 sådana screeningprov tas varje år i Stockholms län och Gotland.

Alla kvinnor mellan 23-64 år kallas regelbundet till den kostnadsfria provtagningen. Det finns drop-in mottagningar och det går även att boka tider på 1177.se.

Mer information om livmoderhalscancer finns på 1177.se.

 

Tillbaka till nyhetslistan