Dagens flytt till nya sjukhusbyggnaden i Solna är genomförd

Idag har delar av cancervården flyttat in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad. Flytten har gått enligt plan och omkring 10 patienter har flyttat in i de nya lokalerna under förmiddagen. Cancervården får en separat byggnad som länkas samman med huvudbyggnaden via två inglasade gångbroar. Precis som vid tidigare flyttar stod patientsäkerheten i fokus.

Förberedelserna inför flytten har varit mycket noggranna. Flytten av patienter till de nya lokalerna gjordes i kulvertar från den äldre sjukhusbyggnaden och varje flytt tog cirka tio minuter.
Alla patienter som behöver vård på Karolinska under flyttperioden får det, men för att göra flytten så säker som möjligt har antalet inneliggande patienter minskats under flytten, samtidigt som sjukhuset har full bemanning.

Byggnad för cancervård

Byggnaden för cancervård, med entré på Akademiska stråket 13, ligger precis norr om huvudbyggnaden och innehåller 79 vårdrum (enkelrum). I byggnaden ryms bland annat magnetkamera och datortomograf (en form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ).
Det finns två entréer: en huvudentré från söder, Akademiska stråket 13, som leder till dagvårdsenheten, mottagningar, provtagningscentral och ett café samt en separat entré från Anna Steckséns gata 41 som leder direkt till strålbehandlingsavdelningen, som öppnar senare. Strålbehandlingen är till dess fortsatt kvar i Radiumhemmet.
Både personal och patienter kan också lätt ta sig vidare till huvudbyggnaden via två inglasade gångbroar.

Fortsatta flyttar under hösten

Nu återstår två flyttar innan hela den nya sjukhusbyggnaden är i drift. Dessa flyttar sker till hösten. Under 2018 flyttar också flera öppenvårdsverksamheter för både barn och vuxna in på Karolinska vägen 39 (i den byggnad där Astrid Lindgrens Barnsjukhus tidigare låg). Karolinska Universitetssjukhuset tog emot de första patienterna i de nya lokalerna i november 2016.


Mer information om Karolinskas flyttar 
Läs om framtidens hälso- och sjukvård
Nyhet på Karolinska.se

 

Tillbaka till nyhetslistan