Extern bedömning av eventuellt jävsförhållande

Landstingsstyrelsens ägarutskott tog den 2 februari bland annat beslut om att ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en extern granskning av de åtgärder som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse föreslaget med anledning av Boston Consulting Groups (BCG) uppdrag i sjukhuset.

Nu får landstingsdirektören också i uppdrag att låta extern juridisk kompetens bedöma om landstingsstyrelsens ordförande borde ha deltagit i beslutet.

Bakgrunden till det nya uppdraget är att landstingsstyrelsens ordförande är gift med upphandlingschefen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Den externa juridiska expertisen ska bedöma om ordförande varit jävig i beslutet men också att ta fram en vägledning för framtida beslut om i vilken mån landstingsstyrelsens ordförande bör medverka i beslut och frågor som berör Karolinska Universitetssjukhusets upphandlingsverksamhet.

Tillbaka till nyhetslistan