Två fastighetsförsäljningar föreslås godkännas

Landstingsstyrelsen har föreslagit Stockholms läns landstingsfullmäktige att godkänna försäljningen av två fastigheter. Den ena fastigheten är Karolinskas gamla huvudbyggnad och intilliggande byggnader som är etapp 1 i norra delen av Hagastaden, där köpeskillingen är 2,3 miljarder kronor. Den andra fastigheten är en fastighet på Kungsholmen som ligger på andra sidan vägen från S:t Görans sjukhus. Köpeskillingen för den fastigheten är 262 miljoner kronor.

Det var vid landstingsstyrelsens sammanträde den 30 januari som beslutet togs att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna fastighetsförsäljningarna. Fastigheten i Hagastaden köps av flera aktiebolag med benämningen Goldcup. Ansvaret för bolagen har fastighetsfonden Niam AB. Fastigheten på Kungsholmen köps av Wonna I de Jong Schaefer.

- Eftersom vi måste säkra tillgången till lokaler för vård och administration fram till dess att ombyggnationerna av Q-kvarteret och N-kvarteret är färdigställda och driftsatta har vi säkerställt att vi kan hyra lokaler i gamla huvudblocket. Hyreskostnaden är 162 miljoner kronor per år och förvaltningskostnaden 53 miljoner kronor per år fram till och med halvårsskiftet 2020. Utöver det krävs ett antal åtgärder avseende teknisk försörjning vid fastigheten. Sammantaget gör det att landstinget beräknas få en total resultateffekt på 1 351 miljoner kronor för den här affären i Hagastaden, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Vad det gäller försäljningen i Hagastaden sker ett förtida tillträde då 45 procent av köpeskillingen erläggs och planarbetet fullföljs. Vid det slutliga tillträdet erhålls resterande köpeskilling.

För fastigheten på Kungsholmen kommer hela köpeskillingen att erläggas i samband med övertagandet av fastigheten.

Tillbaka till nyhetslistan