Pris för stöd till barn med svåra allergier och deras föräldrar

Astma- och allergiskolan som utgår från barnallergimottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får landstingets Bemötandepris 2017. Det medicinska teamet stöttar barn och ungdomar som har svåra allergisjukdomar och deras föräldrar.

Agneta Jansson Roth, Caroline Nilsson, Catherine Fahlén och Caroline Thurgren på Barnallergimottagningen, Sachsska barnsjukhus vinner landstingets bemötandepris.

Allergimottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar på flera sätt med att sprida kunskap, bland annat genom direktkontakt med barn- och ungdomsmottagningar i länet och genom informationsfilmer på Youtube. En del av verksamheten består av en astma- och allergiskola i samverkan med Astma- och allergiföreningen i Stockholm. Astma- och allergiskolan anordnas för mellanstadiebarn och deras föräldrar och genomförs under en lägervecka i fjällen.

– På lägret är läkare, sjuksköterska, dietist och sjukgymnast med och kan stötta olika behov. När vi har teammottagning på sjukhuset finns också psykolog och kurator närvarande, säger docent och överläkare Caroline Nilsson som leder teamet vid astma- och allergiskolan.

– Ofta handlar det om att ge barn kunskap om hur de tar hand om sig på ett bra sätt och att ge föräldrar verktyg för att hjälpa sina barn. Hur fungerar en adrenalinpenna och när ska den användas? Hur förbereder man sig inför motion? Vad går bra att äta och vad är nödvändigt att undvika?

Utbildning på lägervecka ger trygghet

Ett syfte med utbildningen är att barnen ska kunna delta vid måltider utan att känna oro, på samma villkor som friska barn. Maten planeras många månader i förväg. Alla får äta det de tål och alla äter tillsammans. Under veckan ingår också skidskola.

Att deltagarna känner sig tryggare efter en lägervecka är något Caroline Nilsson och hennes kolleger ofta får höra.

– De får kunskap. Under en vecka hinner både föräldrar och barn prata mycket med varandra och med oss och det finns tid att ställa alla frågor.

Uppmuntrar det som är friskt

Caroline Nilsson understryker att det är viktigt att uppmuntra friskfaktorer vid svåra allergisjukdomar.

– Med det menar jag att det är betydelsefullt att hjälpa barnen att göra det de tycker är roligt och uppmuntra till aktiviteter som barnen kan göra.

Juryns motivering

"Astma- och allergiskolans pedagogik och det medicinska teamets förhållningssätt kännetecknas av personligt bemötande, öppenhet, dialog och respekt för både barn och föräldrar. Teamet möter deltagarna på ett engagerat och inkännande vis vilket gör att alla känner sig sedda. Det medicinska teamet visar också stor lyhördhet för deltagarnas varierande behov. Genom ord, handling, engagemang och tillgänglighet har de stöttat deltagare med svår allergisjukdom på ett avgörande sätt."

Tillbaka till nyhetslistan