Nolltolerans mot sexuellt våld och trakasserier

Stockholms läns landsting accepterar inte någon form av sexuellt våld, sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling.

– Vi har nolltolerans mot sexuellt våld och trakasserier inom landstinget. Jag vill vara tydlig med att landstingets medarbetare ska känna sig trygga på jobbet och därför ska varje arbetsplats vara fri från alla typer av kränkande beteenden. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar för att skapa en säker arbetsmiljö, där vi också tar signaler eller vittnesmål om sexuella trakasserier på största allvar, säger Maria Englund, personaldirektör för Stockholms läns landsting.

Alla chefer i landstinget som har ansvar för arbetsmiljö, har också ansvar för att både förebygga och stoppa sexuella trakasserier och kränkningar. Därför är det också till sin närmaste chef man som medarbetare vänder sig, om man har blivit utsatt för sexuella trakasserier och kränkningar. Man kan även vända sig till HR-funktionen på sin arbetsplats eller till sin fackliga organisation.

– Som arbetsgivare i landstinget måste vi ha en öppen kultur, där den som utsatts för sexuellt våld eller trakasserier kan känna sig trygg med att berätta och bli trodd. Finns det misstanke om brott ska det polisanmälas, säger Maria Englund.

Tillbaka till nyhetslistan