Landstinget går vidare med fastighetsförsäljningar

De närmaste åren kommer landstinget att sälja flera fastigheter. För att försäljningsarbetet ska kunna fortsätta beslutade landstingsstyrelsen i dag om den fortsatta processen. De fastigheter som säljs behövs inte för den primära verksamheten och kommer att generera inkomster som kan bidra till framtida investeringar.

Sabbatsbergs sjukhusområde. Bild: Locums bildarkiv

Under de kommande åren kommer flera av landstingets verksamheter att flytta till nya lokaler. Den största förändringen sker i samband med att Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna blir färdiga, där är försäljningarna redan igång. Men även andra förändringar innebär att flera av landstingets lokaler kommer bli tomma.

Landstinget ska ha lokaler som är anpassade för verksamheterna och inte äga ett stort antal fastigheter där landstinget inte har någon verksamhet. I flera av de fastigheter som nu ska säljas bedriver landstinget i dag ingen egen verksamhet, i vissa fall kommer verksamheter att flytta till bättre anpassade lokaler. Alla fastigheterna kommer att säljas enligt marknadsmässiga villkor och inkomsterna kan bidra till finansieringen av de stora investeringsbehov som finns inom hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken.

Bland de fastigheter som ska säljas finns:

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus kommer att flytta till nybyggda lokaler, alldeles intill Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Där samlas all ögonsjukvård i länet. I samband med det kommer de nuvarande lokalerna på Fleminggatan att säljas för att sedan bli bostäder.

Jakobsbergs sjukhusområde

En utredning om sjukhusområdet pågår. Troligtvis kommer stora delar av området säljas och omvandlas till bostäder.

Sabbatsbergs sjukhusområde

En del av fastigheten ska säljas med förutsättning att köparen ska uppföra en ny mindre sjukhusbyggnad. Därefter ska resten av området säljas för att ge plats åt nya bostäder.

Utöver dessa försäljningar kommer landstinget de närmaste åren även att sälja flera mindre fastigheter.

Tidplanen för försäljningarna anpassas utifrån verksamheterna.

Landstingsfullmäktige har sedan tidigare beslutat om att omklassa fastigheterna från så kallade strategiska fastigheter till marknadsfastigheter. I landstingsstyrelsens beslut i dag föreslås landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheterna.

Tillbaka till nyhetslistan