Extra satsningar för minskade köer i vården

Under 2018 föreslås landstingets budget för hälso- och sjukvård ökas med 600 miljoner kronor. Satsningen ska minska köerna och ge patienter snabbare vård. Förslaget beslutas av landstingsfullmäktige i december.

Stockholms läns landstings budget för 2018 beslutades i dag av landstingsstyrelsen. Samtidigt fattades beslut om ett förslag om att öka budgeten med ytterligare 600 miljoner kronor. Pengarna ska användas inom hälso- och sjukvården för att öka tillgängligheten vid husläkarmottagningarna och korta köerna på sjukhusen.

En permanent satsning om 160 miljoner kronor per år från och med 2018 ska användas för att öka tillgängligheten för patienterna vid husläkarmottagningarna. Genom åtgärder som till exempel ändrade öppettider, utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal och tidbokning via webb ska patienterna snabbare än idag få rätt vård. Detta ska även bidra till färre besök på närakuter och akutmottagningar.

En engångsinsats om 340 miljoner kronor under 2018 ska stimulera åtgärder för att minska köerna för besök och behandling vid sjukhusen. Särskilt prioriterade områden är barnsjukvården och cancervården.

För att ge möjlighet att snabbare sätta in särskilda insatser där behov uppstår under året ökas landstingsstyrelsens budget med 100 miljoner kronor.

Den sammanlagda satsningen om 600 miljoner kronor är en åtgärd utöver beslutad budget för 2018 och kommer att tas upp för beslut i landstingsfullmäktige i december.

Tillbaka till nyhetslistan