Tionde rapporten om sommarens vård

Det är ett fortsatt ansträngt läge på flera akutsjukhus även om vårdplatserna är något fler än samma vecka förra året. Besöken både på akutmottagningarna och närakuterna har minskat.

- Det är ansträngt men vi ser nu effekterna av att akutsjukhusen har gjort en god planering tillsammans med övriga vårdgivare. Flera har under veckan öppnat extra platser för att ta emot fler akuta patienter. Den goda tillgången på geriatrisk vård och avancerad sjukvård i hemmet stärker också den vård vi behöver ge till våra äldsta patienter som är en utsatt grupp särskilt på sommaren , säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

2300 platser var öppna på akutsjukhusen enligt senaste mätningen vilket är ett 60-tal fler än samma vecka förra året. Ett par akutsjukhus har öppnat extra platser under veckan för att undvika att patienter stannar för länge på akutmottagningen. Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus har haft ett extra högt tryck denna vecka. Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset har precis som tidigare under sommaren haft ett ansträngt platsläge men ändå hanterbart. S:t Görans sjukhus berättar om en bättre vecka med kortare väntetider på akutmottagningen, de har också öppnat extra operationssalar för att erbjuda cancerkirurgi. Norrtälje sjukhus berättar om många besökare på akuten. Generellt har akutsjukhusen god tillgång till intensivvårdsplatser.

Inom den geriatriska vården fanns lediga platser bland de 875 öppna och den avancerade sjukvården i hemmet hade även denna vecka omkring 2500 patienter inskrivna. En kontroll av väntetiderna till avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) ska göras för att säkra att alla de patienter som behöver tas emot. På närakuterna togs 5356 patienter emot, en minskning mot veckan före.

- Besöken på närakuten var något färre än veckan före. Det kan handla om att många stockholmare lämnat stan nu och vi fått fler besökare utifrån som inte hittar till våra närakuter på samma sätt. Även för den som är besökare i länet är 1177 Vårdguiden det bästa sättet att hitta rätt vården, många gånger är det just närakuten som kan ge en snabb första bedömning om man blivit sjuk eller skadat sig, säger Johan Bratt.

Det har varit fler förlossningar än föregående vecka men det har det varit ungefär lika många hänvisningar inom länet och färre hänvisningar utanför länet.

- Våra förlossningsenheter tar hand om alla som ska föda och det viktigaste att tänka på är att man bara behöver ringa till den enhet som man bokat in sig på när det är dags. Om det skulle vara fullt just då så är det de som i så fall ordnar en annan plats med hjälp av sina erfarna koordinatorer. Man ska inte vara orolig för att själv behöva ringa runt, säger Johan Bratt.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Över en miljon invånare har använt sitt konto på 1177 Vårdguiden och använder e-tjänsterna som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 52 960 besök. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning. Vissa husläkarmottagningar brottas med väntetider till läkare och för den som behöver vård är det viktigt att ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att till exempel få vägledning till en närakut eller annan husläkarmottagning om det behövs.

Närakuter

Senaste veckan togs 5356 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Den senaste veckan fanns 875 platser öppna. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre med gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen kommer under sommaren fokusera på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Senaste veckan var 2 301 platser öppna. Det är färre än veckan före men något fler än samma vecka 2016. Akutsjukhusen arbetar nu enligt sin sommarplanering med större fokus på akut vård. Besöken på akutmottagningarna har minskat jämfört med förra veckan.

Förlossningsvård

573 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Cirka nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I tre fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt och samma antal förlossningar hänvisades mellan klinikerna jämfört med föregående vecka. Enheterna rapporterar att den senaste veckan varit ansträngd.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna är nu inne i en period när de i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

 

Tillbaka till nyhetslistan