Nionde rapporten om sommarens vård

Från chefläkarmötet den här veckan rapporteras det om ett fortsatt ansträngt läge, särskilt vid Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Det är många som söker till akutmottagningarna men den samlade bedömningen är att det är något lägre tryck på akutsjukhusen totalt än föregående vecka. Även förlossningsvården har haft en ansträngd vecka med fler hänvisningar än vanligt, men trots detta får nära 90 procent föda vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval.

Foto: Anna Molander

- Trots att vi har 47 fler öppna vårdplatser den här veckan jämfört med motsvarande vecka förra året så är det ett fortsatt ansträngt läge vid akutsjukhusen. Den här veckan har dock varit något mindre ansträngd än förra, säger landstingets chefläkare Johan Bratt.

Det har varit färre förlossningar än föregående vecka men det har det varit ungefär lika många hänvisningar inom länet och fler hänvisningar utanför länet.

- Alla som ska föda blir bra omhändertagna av våra medarbetare vid någon av våra sex förlossningskliniker. Nästan nio av tio förlossningar sker vid den förlossningsklinik som föräldrarna valt som förstahandsalternativ. Ibland blir det många förlossningar samtidigt och då måste man hänvisa till en annan förlossningsklinik som har kapacitet, säger Johan Bratt.

Akutsjukhusen har under veckan haft det särskilt ansträngt i början av veckan, men den samlade bedömningen från landstingets chefläkare är att situationen är något bättre än motsvarande vecka förra året. Några lediga platser inom geriatriken och betydligt fler patienter inskrivna inom avancerad sjukvård i hemmet ASIH underlättar för akutsjukhusen.

- Vi har ett gott samarbete med kommunerna. De har max fem dagar på sig att ta över en patient som inte längre behöver akutsjukvårdens resurser men behöver omsorg inom kommunens äldrevård. Om kommunerna kan ta hand om patienterna tidigare än fem dagar är det bra för patienterna och gör stor skillnad för trycket på sjukhusen, säger Johan Bratt.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

Samverkan mellan alla länets vårdgivare om de gemensamma patienterna ger trygghet för den som är sjuk i sommar. Det är också en trygghet för de medarbetare som arbetar under sommarveckorna att veta att alla vårdgrannar hjälps åt.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. I en kommunikationssatsning på bussar, pendeltåg, tunnelbana och i digitala kanaler berättar landstinget om snabbaste vägen till rätt vård via 1177 Vårdguiden. Allt fler invånare använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden som ett stöd i kontakten med vården – det kan gälla tidbokningar, rådgivning, förnyande av recept eller hjälpmedel med mera.

Husläkarmottagningarna

De 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan tog de emot 57 617 besök. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns kontaktuppgifter för tidbokning; många har också akuttider för de som behöver en snabb bedömning av läkare.

Närakuter

Senaste veckan togs 6 180 besök emot på länets närakuter. Många gånger är närakuten det snabbaste sättet att på helger och kvällar träffa en läkare och påbörja behandling. Alla närakuter har öppet under midsommarhelgen. I maj startades ytterligare en närakut, Närakuten Haga, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården kommer enligt den senaste planeringen ha fler platser öppna än förra sommaren då det fanns god tillgång på geriatrisk vård. Senaste veckan fanns 912 platser öppna. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren. De extra platser som finns inom ett antal eftervårdsenheter används också som en aktiv del i vårdkedjan.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen kommer under sommaren fokusera på den akuta vården och vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Senaste veckan var 2 383 platser öppna. Det är färre än veckan före eftersom akutsjukhusen nu övergått till sin sommarplanering med större fokus på akut vård. Besöken på akutmottagningarna har ökat jämfört med förra veckan.

Förlossningsvård

551 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Knappt nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval. I tio fall tog klinikerna hjälp av andra län. Samarbetet mellan länets förlossningskliniker är tätt och samma antal förlossningar hänvisades mellan klinikerna jämfört med föregående vecka. Samtliga enheter rapporterar att den senaste veckan varit ansträngd.

Ambulanssjukvård

Nya fordon stärker ambulanssjukvården i sommar. För att akutambulanserna som behöver minska sin tid något ska få fokusera på de akuta uppdragen finns ytterligare fordon som hjälper till med planerade uppdrag, bland annat fem sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter.

Psykiatrisk vård

Inom den psykiatriska vården är de flesta verksamheter öppna som vanligt. Enheterna går nu in i en period när enheterna i nära samverkan växelvis stänger platser för att kunna samarbeta om patienterna. Maria Ungdom har öppet hela sommaren för både akut och heldygnsvård. En viktig resurs är de psykiatriska mobila akutteamen som gör hembesök hos patienter med sjuksköterskor eller läkare. Den psykiatriska akutbilen som är bemannad med sjuksköterskor åker till patienter som har akuta psykiatriska behov.

Tillbaka till nyhetslistan