Medarbetare – statistik per den 30 april 2017

Nu redovisas den senaste uppdaterade statistiken över antal medarbetare i Stockholms läns landstings egna verksamheter. Uppgifterna gäller per den 30 april 2017. Samtliga siffror är exklusive Locums cirka 300 medarbetare.

En trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård och kollektivtrafik är två av landstingets viktigaste mål. Landstingets största tillgång är de tusentals medarbetarnas insatser och kompetens inom vitt skilda områden. Drygt 44 000 personer är anställda i landstingets egna verksamheter, 96 procent av dem inom hälso- och sjukvården inklusive tandvård.

Uppgifterna om antal anställda inom olika yrkesgrupper som redovisas här är ett sätt av flera att mäta kapaciteten i vården.

Tillbaka till nyhetslistan