Allt om budget 2018

Landstingsfullmäktige har nu fattat beslut om budget för 2018.

Den 13-14 juni 2017 beslutade landstingsfullmäktige vilka insatser och uppdrag som genomföras inom landstingets versamheter, som hälso- och sjukvård, trafik, kultur, regionfrågor, innovation och forskning. Även nivån på landstingsskatten, patientavgifter och taxorna i kollektivtrafiken fastställdes. 

Sammanfattningar av de viktigaste besluten

Skatter, taxor och avgifter

Beslut: Oförändrad skatt i landstinget 2018

Kollektivtrafik

Beslut: Ny SL-taxa 2018

Beslut: Nya krav vid upphandling av färdtjänst

Beslut: SL-kort prövas inom Waxholmsbolagets trafik vår, vinter och höst

Beslut: Nybyggaravtal ska ge kollektivtrafik till nya stadsdelar

Beslut: Cykel och kollektivtrafik ska kunna kombineras till en hel resa


Hälso- och sjukvård

Beslut: Bättre lokaler för vården vid Danderyds sjukhus och Sollentuna sjukhus

Beslut: Södersjukhuset byggs ut i västligt läge

Beslut: Fler AT- och ST-läkare i Stockholmsvården

Beslut: Ny lönemodell för fler medarbetare i vården

Beslut: Vårdval reumatologi avbryts

Beslut: 290 miljoner till primärvården

Beslut: Mobilapp ska vägleda patienter digitalt

Beslut: Förlossningsvården byggs ut

Beslut: Fler platser inom psykiatrin till Nacka och Huddinge sjukhus

Beslut: Fast läkarkontakt införs under 2018

Beslut: Fler videomöten i vården från 2018

Landstinget övrigt

Beslut: Ny vision och värderingar för landstinget

Beslut: Nu utvecklas styrningen ytterligare i landstinget

Se sammanträdet i efterhand

Du kan se budgetsammanträdet i landstingsfullmäktige via play.sll.se

Nästa steg i budgetprocessen

Budgeten går nu vidare till landstingets nämnder och styrelser. De sammanställer i sin tur sina detaljerade budgetar och fattar beslut om dem under oktober 2017. I december lämnas allt samlat till landstingsstyrelsen som fastställer slutlig budget.

Läs om arbetet med budget 2018

Läs mer om landstingets budgetprocess

Tillbaka till nyhetslistan