Beslut: Mobilapp ska vägleda patienter digitalt

Invånarnas kontakt med landstinget ska också kunna ske digitalt. En ny app för 1177 Vårdguidens e-tjänster ska tas fram, med bland annat en digital vårdnavigator som visar kötider och ger vägledning i vården.

Landstinget ska skapa en app för 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster för att ge bättre möjlighet till säker kommunikation, få påminnelser, boka tider och andra tjänster som erbjuds i 1177 Vårdguidens digitala utbud. Den nya appen ska exempelvis innehålla en digital vårdnavigator, där patienten bland annat ska kunna hitta rätt vårdgivare och se kötider.

Det ska även bli möjligt att skicka bilder och text till telefonrådgivningen inom 1177 Vårdguiden.

Invånarnas kontakt med landstinget ska kunna ske digitalt, och det ska vara möjligt att få kallelser, provsvar och annan korrespondens från landstinget till en säker elektronisk brevlåda. Det är innebörden i ett beslut i landstingsfullmäktige.

Tillbaka till nyhetslistan