Beslut: SL-kort prövas inom Waxholmsbolagets trafik vår, vinter och höst

Under 2018 genomförs på försök möjligheten att resa i Waxholmsbolagets trafik med SL:s periodkort under vår, vinter och höst.

Försöket ska gälla under höst, vinter och vårtidtabell för att avlasta övrig trafik, fungera som arbetspendling och tillgängliggöra skärgården för fler invånare i regionen. Försöket ska sedan utvärderas.

Detta är innebörden i ett beslut från landstingsfullmäktige 13-14 juni, då landstingets budget för 2018 debatteras och beslutas.

Tillbaka till nyhetslistan