Beslut: Nybyggaravtal ska ge kollektivtrafik till nya stadsdelar

Nu introducerar landstinget en ny samarbetsmodell, där kollektivtrafiken kan planeras in redan innan en stadsdel är helt färdigbyggd och inflyttad. Modellen kallas nybyggaravtal och bygger på dialog och samverkan.

Flera stora stadsutvecklingsprojekt pågår i länet, vilket på sikt påverkar efterfrågan på kollektivtrafikresor. Det gäller till exempel Barkarbystaden, Årstaberg och Norra Djurgårdsstaden, men även andra viktiga bostads- och stadsutvecklingsområden av olika storlek planeras runt om i Stockholms län. Byggnationen av den nya tunnelbanan går hand i hand med att många nya bostadsområden planeras i de kommuner där tunnelbanan byggs. Med nybyggaravtal kan kollektivtrafiken utökas i ett område under inflyttningsperioden till dess att området fått det antal invånare som planeras.

För att etablera kollektivtrafik i takt med att nya områden utvecklas, ska kollektivtrafiken planeras i samverkan mellan landstinget och berörda kommuner. Dialog sker även med trafikutövare och andra aktörer. Syftet med att erbjuda modellen är att påskynda och underlätta bostadsbyggandet i länet.

Tillbaka till nyhetslistan