Beslut: Ny vision och värderingar för landstinget

Landstinget har nu beslutat om en gemensam vision och värderingar som ska göra landstingsfullmäktiges styrning och inriktning tydlig.

I budgeten har landstingets målmodell utvecklats för att ge bättre förutsättningar för landstingsfullmäktiges målstyrning. Landstingets nya målmodell innehåller en gemensam vision och värderingar som sammantaget gör landstingsfullmäktiges styrning och inriktning tydligt.

Den vision som landstinget antagit är ”en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut”. 

Landstingets arbete ska präglas av värderingarnaöppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan.

 

Tillbaka till nyhetslistan