Beslut: Ny SL-taxa 2018

Kollektivtrafikens biljettpris höjs från början av januari 2018. Höjningen gäller både månadskort och enkelbiljetter. Nytt pris för 30-dagarkort blir 860 kronor för vuxna och 570 kronor för studerande och pensionärer.

Höjningen baseras på en överenskommelse från förra året mellan flera partier i landstingsfullmäktige. Den bygger på att taxan i kollektivtrafiken ska justeras med 3,3 procent både 2018 och 2019. Under samma period ökar också skattefinansieringen av kollektivtrafiken med lika mycket, enligt beslut i landstingsfullmäktige vid budgetsammanträdet.

Tillbaka till nyhetslistan