Beslut: Fler videomöten i vården från 2018

Att kontakta sin läkare via ett videomöte kommer att bli möjlighet för fler patienter. Under 2018 fortsätter landstinget sin satsning på att ge patienterna fler möjligheter till videokontakt med sina vårdcentraler.

Erfarenheterna från de försök som pågår under 2017 ska ligga till grund för fortsatt utveckling av videomöten i vården. Alla vårdgivare ska ges möjlighet att inkludera videomöten i kontakterna med patient. Från och med 2018 kan även de vårdgivare som enbart erbjuder vård via digitala kanaler (utan att samtidigt erbjuda vård i en fysisk lokal) etablera sig som en del av landstingets vårdutbud.

Tillbaka till nyhetslistan