Beslut: Fler platser inom psykiatrin till Nacka och Huddinge sjukhus

När Nacka sjukhus nu byggs om, ska fler platser för slutenvård inom psykiatri prioriteras. Även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge planeras för en utökning av antalet vårdplatser.

För Nacka sjukhus innebär planerna att upprustningen av den geriatriska vården kan komma att omprövas i omfattning eller genomförandetid.

Vid Huddinge sjukhusområde pågår en upprustning och successiv utökning av psykiatrins lokaler och det finns möjligheter att skapa ytterligare vårdplatser för psykiatrin. På sikt kan även fler lokaler vara aktuella för utökning av antalet vårdplatser inom psykiatrin, även inom rättspsykiatrin.

Tillbaka till nyhetslistan