Beslut: Fast läkarkontakt införs under 2018

Patienter ska på sikt kunna ha en fast läkarkontakt inom primärvården. Det är innebörden i den satsning på primärvården som landstinget nu beslutat om.

Ett första steg är att under 2018 erbjuda grupper med särskilt stora vårdbehov en fast läkarkontakt med ett helhetsansvar för patienten. För den som behöver vård inom flera specialistområden ska läkarkontakten koordinera vården kring patienten.

Satsningen är tänkt att ge tryggare vård, bättre kontinuitet och minska behovet av akut vård. Arbetet med att säkerställa att erbjudandet på sikt omfattar alla länets invånare med sådana behov ska presenteras i en handlingsplan under hösten 2017. Detta beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde kring budgeten för landstinget 2018.

Tillbaka till nyhetslistan