Beslut: Cykel och kollektivtrafik ska kunna kombineras till en hel resa

Landstinget ska verka för att erbjuda fler resenärer så kallad kombinerad mobilitet. Det är en princip som innebär att resenären kan kombinera sin kollektivtrafikresa med helt andra trafikslag eller transportsätt, till exempel hyrcykel eller infartsparkering för bil.

Att kombinera en resa med andra transportsätt gör det möjligt att uppnå smarta synergier mellan cykel, gång, godstransporter, kollektivtrafik och personbilar. Det ökade intresset kring mobilitet grundas i trender kopplat till digitalisering, förändrade värderingar och livsstilar där delningsekonomin är en del. Förändringarna tar ett helhetsgrepp kring resenärens behov så att hela resan på sikt kan täckas inom ramen för det moderna kollektivtrafiksystemet.

Tillbaka till nyhetslistan